Nasze osiągnięcia

Nasze osiągnięcia!

Nagrodzenie zwycięzców.

Mamy zaszczyt ogłosić, że nasz szkolny Zespół Artystyczny, pod przewodnictwem Pani Joanny Kamińskiej i Anny Jureczko w minionym tygodniu zajął 1 miejsce w VIII Tarnogórskim Przeglądzie Muzyki Klasycznej dla Dzieci i Młodzieży „Klasycznie – Artystycznie”. Nasi uczniowie wykonali brawurowo i z humorem arię Figara z opery G.Rossiniego „Cyrulik sewilski”.
Przyszła również pora na sportowe aktualności. Zgodnie z przyjętą u nas tradycją, złotym medalem zostali nagrodzeni wszyscy uczniowie, rodzice, pracownicy szkoły i nauczyciele, którzy przyczynili się do zajęcia przez naszą placówkę 1 miejsca w tegorocznym Grand Prix Piekar Śląskich w Bieganiu i Nordic Walking.
Wszystkim artystom i sportowcom serdecznie gratulujemy!