Szkoła z tradycją

Historia Zespołu Szkół  Specjalnych
w Piekarach Śląskich

Pierwsza data o powstaniu naszej szkoły przypada na 16 października 1933 roku.Początkowo szkoła otrzymała dwie sale lekcyjne i pomieszczenie na kancelarię w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 (obecnie Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 1).

W pierwszym  roku istnienia placówki zostały zorganizowane dwie klasy , łącznej ilości 48 uczniów.

W następnym roku szkoła została przeniesiona,
a w kolejnym otrzymała siedzibę w liczącym wówczas ponad 200 lat budynku. W tym miejscu szkoła funkcjonowała do wybuchu II wojny światowej.

30 kwietnia 1949 roku szkoła wznowiła swoją działalność. Zalążkiem reaktywowanej placówki były trzy pomieszczenia w budynku szkoły nr 6. Grono pedagogiczne liczyło wówczas dwie osoby.Franciszek Skórka, inicjator utworzenia szkoły specjalnej po II wojnie światowej. Był kierownikiem szkoły do roku 1970. Agnieszka Nowak długoletnia wychowawczyni klas pierwszych.  Prowadziła pierwsze zajęcia logopedyczne.

Od roku szkolnego 1958/59 szkoła osiągnęła pełny stopień organizacyjny, siedmiu klas.

Absolwenci szkoły wraz z gronem pedagogicznym podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego. „Teatr kukiełek” Koło prowadzone przez panią Marię Kowalską.

Zespół artystyczny od początku działalności prowadzony był na bardzo wysokim poziomie. Uczniowie pod kierunkiem pani Marii Kowalskiej ćwiczyli taniec i śpiew.

Na zajęciach z prac ręcznych powstało wiele pięknych przedmiotów, wykonanych przez uczniów. Te małe „dzieła sztuki” można było zobaczyć podczas specjalnie zorganizowanej wystawy prac.

Od 1971 roku w szkole prowadzona była drużyna harcerska oraz zuchowa. Opiekunami były panie:
M. Bogacka i Lidia Pieter

Pani dyrektor Emilia Lubczyńska przypina znaczki zuchowe drużynie „Czarnych Węgielków”

10 czerwca 1987 roku odbyła się uroczystość nadania Szkole Podstawowej nr 8 imienia Marii Grzegorzewskiej. Akt nadania imienia został złożony na ręce pani Dyrektor Anny Janoty.

Zajęcia sportowe zawsze cieszyły się powodzeniem wśród uczniów.

Konkursy i turnieje w różnych dyscyplinach sportowych.

Rok szkolny 1999/2000 wraz z reformą oświaty wniósł do szkoły nowe porządki.Placówka stała się zespołem szkół kształcącym na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. We wrześniu 2000 roku zespół szkół otrzymał dodatkowy budynek, na potrzeby gimnazjum. Budynek, który poprzednio mieścił wszystkie klasy został przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej i zespołów edukacyjno-terapeutycznych. Reforma szkolnictwa przyniosła nie tylko nowy podział etapów edukacyjnych ale także egzaminy końcowe. Sprawdzian klas szóstych po raz pierwszy w historii placówki.

W roku szkolnym 2002/2003 powstał pierwszy zespół edukacyjno-terapeutyczny dla uczniów
z autyzmem. W pracy z dziećmi autystycznymi wykorzystano nowatorskie metody nauczania.

Pierwszego września 2011 roku otwarto ponadgimnazjalną Szkołę Przysposabiającą do Pracy
przy Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej. Wychowawcą pierwszej klasy w nowo otwartej szkole została mgr Małgorzata Mróz.

Od pierwszego września 2017 roku placówka  nosi nazwę Zespół Szkół Specjalnych w Piekarach Śląskich i mieści się   w budynku przy ul. Armii Krajowej nr 2.

Szkoła przyjmuje nowych uczniów, żegna absolwentów. Dzieci i młodzież uczą się w nowych salach, korzystają z nowoczesnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych. Nauczyciele uzyskują kolejne specjalizacje.
W swojej pracy nie zapominają jednak o dobrych wzorach…