Psycholog szkolny

Psycholog szkolny dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia uczniom właściwej pomocy psychologicznej na terenie szkoły oraz wspiera rodziców w procesie wychowania. W naszej szkole gabinet psychologa to miejsce, gdzie uczniowie, a także rodzice w spokojnej atmosferze znajdą zrozumienie, akceptację i uzyskają pomoc w potrzebie.

Zadania psychologa:

 • rozpoznawanie i wspieranie mocnych stron ucznia;
 • diagnoza trudności emocjonalnych ucznia;
 • prowadzenie indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych z uczniami;
 • prowadzenie zajęć warsztatowych w klasach;
 • rozmowy, spotkania w razie potrzeb;
 • przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym;
 • podejmowanie działań mediacyjnych w sprawach wychowawczych;

Dla rodzica:

 • Psycholog prowadzi indywidualne rozmowy z rodzicami uczniów;
 • udziela porad i konsultacji w sprawach wychowawczych;
 • udziela wsparcia w trudnych sytuacjach, pomoc w skierowaniu rodziców do specjalistycznych placówek;
 • udziela informacji zwrotnych na temat rozwoju, postępów i funkcjonowania dziecka, ukierunkowywanie oddziaływań rodzicielskich;
 • prowadzi działania o charakterze psychoedukacyjnym (dni otwarte, ulotki, gazetka ścienna);

Anna Jureczko