ERASMUS +

Wspaniała wiadomość dla społeczności ZSS !!

Miło nam poinformować, że w dniu 14.06.2023 zostały ogłoszone wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach AKCJI 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej – projekty krótkoterminowe (KA122-SCH) w terminie do 23 lutego 2023 r. Nasz wniosek numer: 2023-1-PL01-KA122-SCH-000128424
Tytuł: Uczyć nowocześnie, uczyć lepiej! zawierający trzy działania:
1. Zadbanie o dobrostan nauczycieli i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu (Hiszpania – Granada).
2. Wykorzystanie innowacji i nowych technologii w edukacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Hiszpania – Alicante).
3. Doskonalenie znajomości języka angielskiego (Islandia – Reykjavik)
został zaakceptowany do realizacji.

Szczegóły projektu: ”Uczyć nowocześnie, uczyć lepiej!” zostaną przedstawione po zakończeniu procedury związanej z podpisaniem umowy z Narodową Agencją – Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

Przez udział w programie Erasmus plus nasza placówka dołączyła do prestiżowego grona szkół doskonalących swoją kadrę pedagogiczną na arenie międzynarodowej. Kolejnym etapem będzie pozyskanie funduszy na projekt zapewniający wymianę międzynarodową naszym uczniom.

Wszelkich informacji udziela koordynator projektu: mgr Janina Lisiak