Dyrekcja Szkoły

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im Marii Grzegorzewskiej

mgr Sabina Chromy

Wicedyrektor

mgr Angelina Pogoda