Kontakt

Zespół Szkół Specjalnych w Piekarach Śląskich
ul. Armii Krajowej 2
41-943 Piekary Śląskie
nip: 498-026-72-33
Telefon: 723 972 028
tel./fax (032) 287-15-64
e-mail:
zsspiekary@wp.pl
W skaład Zespołu Szkół Specjalnych w chodzą:
Miejska Szkoła Podstawowa Specjalna im. Marii Grzegorzewskiej
oraz
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

KONTO - darowizny:
PKO BP 54 1020 2313 0000 3002 0556 1578

KONTO - wpłaty na żywienie:
PKO BP 09 1020 2313 0000 3702 0556 1560