Pedagog szkolny


  • prowadzi indywidualne rozmowy wspierające,
  • pomaga w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych,
  • realizuje zajęcia w klasach,
  • diagnozuje i rozwiązuje konflikty rówieśnicze,
  • analizuje orzeczenia i opinie psychologiczne,
  • współpracuje z poradniami  psychologiczno – pedagogicznymi          i innymi instytucjami wspierającymi rodzinę,
  • realizuje programy profilaktyczne, edukacyjne.

Chcesz porozmawiać, rozwiać wątpliwości, uzyskać poradę lub informację- przyjdź. Czekam:)

                                                 Aneta Jędrak