Nasze osiągnięcia oferta szkolna

Erasmus + Grenada.

Kolejna grupa nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Piekarach Śląskich rozpoczęła szkolenie w Hiszpanii w ramach projektu: Uczyć nowocześnie, uczyć lepiej!
Tym razem tematem mobilności było poznanie sposobów dbania o dobrostan nauczycieli oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. Nauczyciele zdobyli wiedzę jak określać źródła stresu i wypalenia zawodowego, jak rozpoznawać jego objawy i przyczyny oraz jak z nimi walczyć, aby prowadzić zajęcia w sposób bardziej atrakcyjny, kreatywny i ciekawy.
Projekt: 2023-1-PL01-KA122-SCH-000128424 – jest realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Piekarach Śląskich w ramach Programu Erasmus+, Akcja KA101„Mobilność kadry edukacji szkolnej”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Po powrocie grupa nauczycieli podzieli się swoją wiedzą z innymi nauczycielami piekarskich placówek.

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Piekarach Śląskich
Sabina Chromy