Baza szkoły Informacje oferta szkolna

Rekrutacja do klasy „0” 👣

📄REKRUTACJA DO „ZERÓWKI”📄

Rekrutacja dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego zapisywanych do przedszkola/oddziału zerowego – specjalnego w Miejskiej Szkole Podstawowej Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Zespole Szkół Specjalnych w Piekarach Śląskich

Rekrutacja dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału zerowego – specjalnego prowadzonego w Miejskiej Szkole Podstawowej Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Zespole Szkół Specjalnych w Piekarach Śląskich przeprowadzana jest poza systemem VULCAN. Rodzic/prawny opiekun składa wniosek o przyjęcie dziecka wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego bezpośrednio do dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych.
Wniosek dostępny jest w szkole oraz na stronie internetowej placówki. Dziecko nie bierze udziału w rekrutacji elektronicznej i nie podlega kryteriom rekrutacyjnym.

❗️❗️UWAGA❗️❗️ Rodzic/prawny opiekun wybierając oddział zerowy – specjalny nie składa wniosków do innych przedszkoli w systemie VULCAN oraz poza nim. Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor szkoły w oparciu o zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.