Wycieczki szkolne

Wycieczka do Jednostki Wojskowej w Tarnowskich Górach

21 marca uczniowie klasy 7a wzięli udział w wycieczce do 5-go Pułku Chemicznego w Tarnowskich Górach. Uczestnicy mieli możliwość zobaczyć jednostkę od wewnątrz, jej sposób działania, a także poznać jej bogata historię, patrona oraz dowódcę. Ponadto nasi uczniowie zobaczyli sprzęt wojskowy, uzbrojenie, pojazdy specjalne oraz indywidualne wyposażenie żołnierza. Dużym zainteresowaniem cieszył się sprzęt i uzbrojenie.

Każdy z uczestników mógł doświadczyć wojskowej codzienności i stać się na chwilę prawdziwym żołnierzem, ubierając między innymi hełm, kamizelkę kuloodporna oraz trzymając broń.