Informacje

WYNIKI EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY 2021

Dnia 09 lipca 2021r. w Zespole Szkół Specjalnych w Piekarach Śląskich w sekretariacie szkoły będą wydawane zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniów/słuchaczy, którzy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty w maju.

Proszę uczniów lub rodziców o odbiór zaświadczeń.