Kreatywne lekcje Wycieczki szkolne

WF: Edukacyjna wyprawa nad staw Cegielnia

Uczniowie klasy 5aa postanowili dzisiaj pobić rekord kroków wykonanych podczas tegorocznych lekcji WF, a zarazem poszerzyć swoją wiedzę o lokalnej przyrodzie. Świetną okazją do tego był spacer nad znany w Piekarach Śląskich staw Cegielnia (Szachta). Dzięki tablicom edukacyjnym uczniowie mogli poznać bliżej występujące tutaj rośliny oraz zwierzęta. Chłopaków, a jakże by inaczej, zainteresował również stary punkt strzelniczy. Krokomierz wykazał nam 7000 kroków podczas dzisiejszej wyprawy💪!!
Warto przytoczyć kilka zdań na temat tego wyjątkowego miejsca, zaczerpniętych z publikacji znanego piekarskiego przyrodnika:
„Powyrobiskowy zbiornik „Cegielnia” jest jednym z najciekawszych obiektów przyrodniczych Piekar Śląskich. Znajduje się przy głównej ścieżce w lesie Dioblina. Powstał przez zalanie wyrobiska piasku i gliny do pobliskiego zakładu. Po zaprzestaniu działalności gospodarczej głębokie zagłębienie stopniowo zaczęło się wypełniać wodami głównie opadowymi. Najcenniejszym składnikiem ichtiofauny zbiornika jest notowana w Polskiej Czerwonej Księdze różanka 🐟 Ryba ta jest chronionym gatunkiem występującym lokalnie w wodach stojących i wolno płynących, głównie na północy i wschodzie kraju. Szacuje się, że wielkość populacji różanki w „Cegielni” jest stała i dość znaczna. Pospolite są w zbiorniku ponadto okonie, liny, karasie i płotki. Odnotowano tu również chronione raka szlachetnego 🦞 i skujkę malarską (małż). „Cegielnia” stanowi bardzo ważne miejsce dla rozrodu wielu płazów jak żaba trawna 🐸, moczarowa i wodna, ropucha szara i zielona. Stale gniazdują tu łyski i kaczki krzyżówki 🦆, na żer przylatują łabędzie 🦢a na przelotach obserwowano min. czernice.”
Autor tekstu: Adam Szczepańczyk