PROJEKT EDUKACYJNY

ERASMUS – uczyć lepiej, uczyć nowocześnie

Pracownicy Naszej Szkoły rozpoczęli szkolenie w ramach projektu nr: 2023-1-PL01-KA122-SCH-000128424 „Uczyć nowocześnie, uczyć lepiej” w Hiszpanii. Pierwszy dzień spędzają w nowoczesnej placówce CEU w Alicante i obserwują pracę z wykorzystaniem nowych technologii w pracy z osobami o różnym spektrum niepełnosprawności.

Drugiego dnia projektu Erasmus „Uczyć nowocześnie, uczyć lepiej” nauczyciele mają możliwość obserwowania pracy innych placówek specjalnych i poznawania nowych technologii wykorzystywanych w edukacji specjalnej.

Kolejnego dnia odwiedzono kompleksowy ośrodek dla osób z porażeniem mózgowym.Odwiedziny w specjalistycznej placówce, obserwacja i praca z osobami starszymi, które borykają się z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.
To było cenne doświadczenie, które pozwoliło lepiej zrozumieć ich potrzeby i wspierać ich rozwój.

Zakończenie pierwszej mobilnościw ramach projektu Erasmus „Uczyć nowocześnie, uczyć lepiej” w Hiszpanii. To był intensywny okres, pełen wyzwań, ale przede wszystkim okazji do wymiany doświadczeń i nauki.