Baza szkolna

Sale lekcyjne


Pracownie logopedyczne


Gabinet korektywy wad postawy i integracji sensorycznej


Gabinet terapii biofeedback


Sala stymulacji polisensorycznej


Gabinet profilaktyczny


Gabinet pedagoga szkolnego i psychologa


Sale do ćwiczeń


Pracownia komputerowa


Pracownia gospodarstwa domowego


Biblioteka


Ogród szkolny