Informacje

INFORMACJA O WARSZTATACH DOTYCZĄCYCH SEKSUALNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYEJ INTELEKTUALNIE , KTÓRE POPROWADZI DR IZABELA FORNALIK.

UWAGA!

26 STYCZNIA 2019R.( SOBOTA) O GODZ.9 ’00 W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ ODBĘDZIE SIĘ SZKOLENIE WARSZTATOWE DOTYCZĄCE SEKSUALNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYEJ INTELEKTUALNIE , KTÓRE POPROWADZI DR IZABELA FORNALIK.

CZĘŚĆ PRZEZNACZONA DLA RODZICÓW ZORGANIZOWANA BĘDZIE WE WSPÓŁPRACY Z RADĄ RODZICÓW.

CHĘTNYCH RODZICÓW PROSIMY O ZAPISY U WYCHOWAWCÓW KLAS DO 21 GRUDNIA – od ilości zgłoszonych osób uzależnione jest to, czy szkolenie się odbędzie.

Zapraszamy również osoby zainteresowane spoza naszej społeczności szkolnej – prosimy o kontakt z sekretariatem.

CENA SZKOLENIA: 20 ZŁ . PŁATNE PODCZAS ZAPISU.PIENIĄDZE ZOSTANĄ PRZEKAZANE RADZIE RODZICÓW.
Dr Izabela Fornalik jest pedagogiem specjalnym oraz edukatorem seksualnym. Jej naukowe zainteresowania koncentrują się głównie wokół problematyki rozwoju psychoseksualnego, dojrzewania, dorosłości oraz wykorzystywania seksualnego osób z niepełnosprawnością intelektualną. Izabela Fornalik od wielu lat prowadzi warsztaty i szkolenia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, ich nauczycieli i rodziców. Jest autorką licznych publikacji, między innymi: „Dojrzewanie. Miłość. Seks. Poradnik dla rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną” i „Jak edukować seksualnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną? Poradnik dla specjalistów” .