Informacje Kreatywne lekcje

Dary książkowe

W imieniu małych i dużych czytelników z naszej szkoły pragnę podziękować wszystkim darczyńcom za udział w zbiórce używanych czasopism i książek. Odzew był bardzo duży – bibliotekę zasiliło aż 60 książek, 123 egzemplarze czasopism i ponad 30 segregatorów z kolekcjami czasopism. Dzięki temu możliwe stało się utworzenie w czytelni kącika czasopism dla dzieci i młodzieży. Dary książkowe są już gotowe do wypożyczania. Jak pokazują zdjęcia, dzieci i młodzież trudno od nich oderwać. Serdecznie dziękuję Rodzicom, Nauczycielom i innym Przyjaciołom Szkoły, którzy włączyli się do akcji!
Małgorzata Kocot