Uncategorized

ROZWINIĘCIE SIECI KOMPUTEROWEJ

Szanowni rodzice i nasi mili sympatycy!

Dyrekcja ZSS mając na uwadze obecną modernizację budynku, postanowiła rozwinąć także sieć komputerową w całej szkole. Dyrektor zakupił 30 komputerów, które będą zainstalowane w każdej sali do nauki. To nie byłoby możliwe dzięki pomocy Pana Eugeniusza W. i Pana Jerzego O.

Dyrektor im serdecznie dziękuje.

Nie jest to jednak koniec naszej działalności dla dobra uczniów. Dzięki przyjaciołom szkoły w najbliższym czasie dostarczone zostaną kolejne 33 komputery, które zostaną zakupione za symboliczną kwotę. Obecnie Zarządzający ZSS oczekują również na odpowiedź od Wspierających Szkołę Organizacji, które wstępnie zaoferowały zakup pewnej ilości sprzętu komputerowego dla uczniów.

Ponadto należy zaznaczyć, że nauczyciele przywiązują wielką wagę do tego, by w czasie nauki zdalnej, każdy uczeń miał dostęp do sprawnego sprzętu komputerowego.

Jeżeli dzieci nie posiadają możliwości technicznych, , by móc efektywnie uczestniczyć w zajęciach „online” – Rada Pedagogiczna oraz Zespoły Metodyczne będą obradować i dołożą wszelkich starań, by zapewnić odpowiednie zabezpieczenie zajęć „online”.

Sprzęt otrzymają najbardziej potrzebujący uczniowie na własność.

Mamy wielką nadzieję, że wzbogacenie szkoły o nowy sprzęt komputerowy zadowoli uczniów i rodziców, którzy z wielkim zapałem wspierają remont obiektu. Dla Dyrektora bardzo miłym zaskoczeniem jest fakt, otrzymania wsparcia w postaci deklarowania przez rodziców chęci wykonania konkretnych prac malarskich itd.

Zapewniając materiały malarskie Zarządzający może skoordynować prace wykończeniowe w klasach i gabinetach specjalistycznych.

DZIĘKUJEMY za inwencję rodzicom i prosimy o dalsze zgłaszanie się z ewentualnymi propozycjami pomocy. Każda para rąk przyśpiesza koniec globalnego remontu ZSS.

Oczywiście to wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie oraz ogromne fundusze otrzymane z Organu Prowadzącego tj. Rady Miasta i Prezydentów Miasta z którym Dyrektor owocnie współpracuje.

Często słyszymy ciepłe słowa w stosunku do Zarządu Miasta w czasie Rad Pedagogicznych i wyjaśnień Dyrektora dotyczących inwestycji w naszej szkole.

Dziękujemy za ogromne wsparcie w pokonywaniu codziennych trudności.

Mamy nadzieję, że uczniowie, wrócą do szkoły 18 stycznia i zastaną odnowiony całkowicie obiekt oraz z uśmiechem przywitają nas na lekcjach stacjonarnych, czego sobie i im życzymy.