Uncategorized

Powrót do lekcji stacjonarnych

Drodzy rodzice, drodzy uczniowie: w poniedziałek 19 kwietnia wracamy do lekcji w szkole. Dyrekcja ZSS w Piekarach Śląskich przypomina o następujących wytycznych zgodnymi z MENiN (obowiązują one od 18 stycznia 2021):

1) Każda klasa przebywa w wyznaczonej i stałej sali
2) Przerwy spędzamy w klasie
3) Obowiązuje nas nakaz zasłaniania nosa i ust
4) Dezynfekujemy i jak najczęściej myjemy ręce
W związku z obecną aurą przypominamy i prosimy również o zabraniu ze sobą obuwia zmiennego. Do zobaczenia 😀