Informacje

Wybory Rady Rodziców✍️

W ostatnich dniach w Zespole Szkół Specjalnych w Piekarach Śląskich została wybrana nowa Rada Rodziców. Dziękujemy poprzedniej Radzie 🤝za wspaniałą współpracę i liczymy na dalszą pomoc i wsparcie naszych działań.

Nowa Rada Rodziców pozostaje w niemal identycznym składzie jak w ubiegłym roku szkolnym. Reprezentują ją następujące osoby:

  • Przewodnicząca: Pani Aniela Bednarek
  • Zastępca Przewodniczącej: Pani Barbara Zielińska
  • Skarbnik: Pani Izabela Stanko
  • Komisja Rewizyjna: Pani Patrycja Derkacz. W imieniu wszystkich uczniów składamy serdeczne podziękowania za życzliwość, ofiarność, pomoc w realizacji zadań szkoły i zrozumienie dla jej potrzeb💐

Dyrektor
mgr Sabina Chromy