Informacje

RADA RODZICÓW

W poniedziałek 6 września w Zespole Szkół Specjalnych w Piekarach Śląskich została wybrana nowa Rada Rodziców. Dziękujemy poprzedniej Radzie za wspaniałą współpracę i liczymy na dalszą pomoc i wsparcie naszych działań.
Miło nam poinformować, że nasza Rada Rodziców pozostaje w niemal identycznym składzie jak w ubiegłym roku szkolnym. Zmiana nastąpiła w Komisji Rewizyjnej. Radę Rodziców reprezentują ją następujące osoby:
– Przewodniczą: Pani Aniela Bednarek
– Zastępca Przewodniczącej: Pani Izabela Stanko
– Skarbnik: Pani Agnieszka Pańta
– Komisja Rewizyjna: Pani Barbara Zielińska

W imieniu wszystkich uczniów składamy serdeczne podziękowania za życzliwość, ofiarność, pomoc w realizacji zadań szkoły i zrozumienie dla jej potrzeb.

Zastępca Dyrektora
Sabina Chromy