Informacje Profilaktyka

Próbny alarm przeciwpożarowy

Dalszy ciąg cyklu działań Pani wicedyrektor – Sabiny Chromy, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w ZSS.

Dzisiaj w naszej szkole odbył się próbny alarm przeciwpożarowy pod nadzorem Straży Pożarnej i inspektor BHP. Całą akcję zainicjowała Pani wicedyrektor Sabiny Chromy, która nadzorowała, by ewakuacja odbyła się sprawnie. Próbny alarm miał na celu przećwiczenie z dziećmi prawidłowego zachowania oraz drogi ewakuacji na wypadek wybuchu pożaru. Wcześniej w wszystkich grupach odbyły się pogadanki na temat zachowań w wyniku takiego zagrożenia, dzieci wiedziały, jaki sygnał ma ich wezwać do natychmiastowego opuszczenia sal . Kadra nauczycielska bardzo sprawnie ustawiła się na zbiórkę, a następnie udała się drogą ewakuacji na wyznaczone miejsce zbiórki. To była bardzo cenna nauka bezpiecznych zachowań.