Informacje

Góra grosza!

„Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie”

 

Nasza szkoła uczestniczyła w XVIII edycji akcji „Góra Grosza” organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. Wrażliwość na losy dzieci, które wychowują się poza swoją biologiczną rodziną integrowała Nas wszystkich. Uczniów chętnych do pomocy – zarówno w zbieraniu groszy jak i późniejszym liczeniu było bardzo dużo. W trakcie zbiórki przyświecała nam myśl Henryka Sienkiewicza porównująca dobroć serca do promieni słońca.

Zebrane przez społeczność naszej szkoły monety w łącznej kwocie 89,75 zł zostaną przekazane na rzecz dzieci w trudnej życiowej sytuacji.