Informacje Profilaktyka

Dobrze Jemy

O programie… Nie od dziś wiadomo, że żywienie w okresie dzieciństwa w dużym stopniu wpływa również na stan zdrowia w dorosłym życiu. Należy zadbać o jakość diety w okresie rozwoju, ale także zaszczepić w uczniach zdrowe nawyki na całe życie. Program „Dobrze Jemy” powstał, aby pomóc szkołom w realizacji tego ważnego zadania. Nadrzędnym celem programu jest kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym wdrożenie ich do zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób.

Pedagog szkolny.